Hjälp till våldsutövare

Är du den som utövar våld och kontroll mot din partner? Vill du göra en förändring?

Det finns stöd att få för våldsutövare och det finns chattar där man som våldsutövare anonymt kan skriva om sitt beteende och diskutera kring vad som är rätt och fel och hur en förändring kan ske.

Som våldsutövare har man rätt till stöd och hjälp för att bryta sitt beteende. Men… för att göra en förändring behövs en insikt i sitt beteende. Det är ALDRIG den våldsutsattas fel att våld i nära relation sker. Som våldsutövare behöver man ta ansvar för sitt beteende.

Socialtjänsten ska kunna ge stöd till våldsutövare och det går även att vända sig till organisationen MÄN eller killar.se

Vi på Malva arbetar inte med våldsutövare men kontaktar du oss gör vi det vi kan för att hjälpa dig att få kontakt där du kan få vidare hjälp.