Om oss

Den ideella föreningen Kvinnojouren Malva bildades 2008 och verksamheten startades 8 mars 2009. Malva är en politiskt och religiöst obunden och icke vinstdrivande förening. Malva är ingen myndighet och tillhör inte Flens kommun.

Malva har idag anställd personal som driver den dagliga verksamheten och arbetar med råd- och stödsamtal, skyddat boende, information och prevention samt arbete med barn- och ungdomar.

På Malva kan du träffa på våra små terapihundar, Doris, Pepzi, Tjabo och Tingeling. Om det behövs extra stöd i kontakt med oss kan hundarna vara det som underlättar.

Logga

I föreningen finns även en styrelse som har ett övergripande ansvar för verksamheten. Jouren har extra stöd av volontärer som hjälper till både i det dagliga arbetet och vid specifika aktiviteter.

Malvas verksamhet finansieras av bidrag, sponsring samt inkomster från vårt skyddade boende.

Malva är medlem i Unizon, riksförbundet för 140 idéburna kvinno- tjej- och ungdomsjourer. Mer information finns på unizonjourer.se.

Malva nås på telefon 0157-120 10 eller mail

info@kvinnojourenmalva.se

Vi finns även på Facebook och Instagram