Kvinnojouren Malva

Kvinnojouren Malva arbetar med råd- och stödsamtal
till våldsutsatta kvinnor, män och deras anhöriga.

Malva har även skyddat boende för våldsutsatta

Vi finns i Flens kommun och du hittar Malvas kontor centralt i Flen.

Kontakta oss
Telefon 0157-120 10 eller info@kvinnojourenmalva.se

Hero image

Det här är Malva

Hos Malva finns anställd personal samt volontärer som möter de stödsökande. Malva erbjuder råd-och stödsamtal, har både kollektivt och enskilt skyddat boende där du som våldsutsatt kan bo tillsammans med ditt/dina barn på ett tryggt sätt och där få stöd i det du varit utsatt för, i din situation och förberedelse för framtiden. Malva erbjuder även enskilt skyddat boende där vi tar emot personer med missbruksproblem, män eller personer med husdjur.

Kvinnojouren Malva arbetar förebyggande och informativt genom att sprida information om våld, våldets konsekvenser, porr samt våldsutsatta, barn och ungdomars situation i samhället. Information sker både till professionella, arbetsplatser, organisationer och allmänhet och vänder sig både till vuxna och barn. Ungdomsjouren Malva - Malve arbetar med och för barn och ungdomar och vänder sig både till tjejer, killar och ickebinära.

Aktuellt
På gång