Skyddat boende

2011 startade Malva skyddat boende. Idag finns flera möjliga skyddslösningar. Malva tar emot skyddsplacerade från hela landet. Skyddsbehövande utsatt för alla former av våld i nära relation samt hedersvåld är välkomna till Malva.

I det kollektiva boendet finns möjlighet att bo tre kvinnor med upp till totalt 9 medföljande barn. Boendet är 110 kvm. Varje kvinna/familj får eget, låsbart rum, och samtliga boende delar badrum, lekrum, vardagsrum, kök, matrum och tvättstuga. Lägenheten har hög säkerhet med brand- och överfallslarm, säkerhetsfönster, säkerhetsdörr samt kameraövervakning. Alla vuxna får ett personligt gps-larm som är vattentåligt och som bärs under hela placeringstiden.

Malva har möjlighet att under begränsad tid ta emot skyddsbehövande med sådan säkerhetsklass som gör att de inte kan lämna boendet.

Vi genomför riskbedömning enligt FREDA och Patriark och arbetar bland annat enligt ACT/KBT, ”Samtal om frihet” samt bearbetande samtal och stöd i kris och trauma. Malva erbjuder de inskrivna stresshantering, qigong samt meditation.

All Malvas personal samt volontärer har NCK´s grundutbildning i våld i nära relation samt har genomgått Malvas interna grundutbildning i våld, bemötande samt arbete med våldsutsatta.

Malva har även externa lägenheter att erbjuda som skyddat boende. I lägenheterna finns brand- inbrott- och överfallslarm samt krossäkra rutor. I de externa lägenheterna tar Malva emot våldsutsatta kvinnor, män, skyddsbehövande med missbruksproblematik samt skyddsbehövande med mindre husdjur. Malva erbjuder även utslussboende.

Det kollektiva boendet är inte anpassat för fysisk funktionsnedsättning. Alla som bor hos oss behöver själv sköta sin dagliga omsorg samt laga mat och ta hand om hemmet. Det finns en daglig kontakt mellan inskrivna och personal. Personal finns tillgänglig vardagar 8-17. De inskrivna kan nå personal på telefon dygnet runt. Inställelsetid 15 min. Malva kan även tillgodose behov av personal på plats dygnet runt.

Malva kan ta emot nya skyddssökande vardagar 07.00 till 20.00 och på helger 10.00-17.00.

Volontärer finns som stöd för de boende viss del av tiden då personal inte finns på plats.

Vi har bra samarbete med ambulans, polis och räddningstjänst.

Malva har samarbete med hund- och katthem och kan lösa hem för medföljande häst samt smådjur. Kostnad tillkommer.

Vi erbjuder hämtning av skyddsbehövande, efter överenskommelse och under förutsättning att det sker på säkert sätt. Kostnad tillkommer.

Personalen arbetar aktivt med att hjälpa skyddsbehövande att söka eget boende. 96% av de som varit skyddsplacerade hos Malva flyttar efter placering till eget förstahandskontrakt. Vid utflytt från oss görs självklart säkerhetsplanering och vi kan skjutsa skyddsplacerad till nytt boende.

Vårt skyddade boende finns centralt i Flen, Sörmland. Flen ligger vid stambanan och Stockholm, Norrköping och Västerås nås med tåg på ca 1 timme.

Den dagliga verksamheten drivs av verksamhetsansvarig och personal. Malva har två anställda i den ordinarie verksamheten som innefattar skyddat boende, preventivt arbete och råd- och stödsamtal. Verksamhetsansvarig är beteendevetare och har 16 års erfarenhet i människovårdande yrken varav 4 år i Malva. Malvas andra personal har 20 års erfarenhet i människovårdande yrken, varav 6 år i Malva, och har tidigare arbetat med missbruk och psykiatri.

Malva har även boendestödjare anställd som arbetar dagligen i boendet och med aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna.

Vi erbjuder stöd till kvinnor, män och HBTQ-personer som lever med våld i nära relation. Stöd erbjuds i form av skyddat boende, rådgivningssamtal, stöd och medverkan i kontakt med socialtjänst, polis, läkarbesök, advokatkontakter samt som medföljande stöd vid rättegång.

Samtal sker enskilt men även gruppsamtal erbjuds. Malva tar emot barn tillsammans med vårdnadshavare. Vi tar emot både tjejer och killar till och med 18 år. I vårt skyddade boende erbjuds självklart även enskilt åldersanpassat stöd till medföljande barn. Alla barn som kommer till Kvinnojouren Malva får ett eget inskrivningssamtal med förklaring varför de placerats.

Åldersanpassade samtal kan ske under lek, med stöd av samtalskort, enligt Tejping, Trappan och/eller BRA.

Malvas barnansvarige har erfarenhet som barnutredare på socialtjänsten och kan därmed utföra utredande uppdrag enligt BBiC vid efterfrågan från placerande socialtjänst. Kostnad tillkommer.

I Flen finns flera matbutiker, ICA, Willys, Matpiraten och COOP samt två butiker med mat från ”mellanöstern”.

Swedbank, samt Apotek och Sportaffär finns i Flen. Det finns även restauranger och kafé.

I centrum finns bibliotek och ca 500 meter från centrum ligger Hammarvallen som bland annat erbjuder padel, bowling, badhus och ishall.

Runt omkring finns flera fina promenadvägar. IOGT-NTO erbjuder squaredans.

På sommaren är badet på Orresta Ö trevligt att besöka.

Flen har tre skolor, Stenhammarskolan F-6, Stenhammarskolan 7-9 samt Prins Wilhelmgymnasiet. Det finns ett flertal förskolor i tätorten.

På familjecentralen finns mödravård, BVC samt öppen förskola.

För äldre skolbarn finns fritidsgård i allaktivtetshuset ”Skjortan”.

För den som inte har svenska som modersmål finns SFI-undervisning på ”Skjortan” och där erbjuds även föräldragrupp tre dagar i veckan.