Säkerhet

Säkerhet för personal och inskriva i vårt skyddade boende är en av våra viktigaste frågor att arbeta med.

Vi har i boendet hög säkerhet med larm, övervakning och säkerhetsglas. Våra lokaler är genomgångna av säkerhetsföretag och även räddningstjänst.

Den yttre säkerheten och lokalernas säkerhet är en del i vårt säkerhetsarbete, den inre säkerheten som handlar om de inskrivnas skydd är den andra delen.

Vid förfrågan tar vi alltid så mycket information vi kan gällande var riskpersonen/erna finns och vilka kopplingar som kan finnas till Flen, eller närområdet. Vi gör bedömning om en placering passar säkerhetsmässigt både utifrån vår kapacitet att upprätthålla säkerheten för den placerade och för andra placerade. Vi tar inte emot skyddsbehövande som har ett hot från gäng eller kriminella.

Vid placering görs alltid en risk- och skyddsgenomgång. Detta görs sedan återkommande under placeringstiden och om några kontakter tas från våldsutövaren görs återigen en större risk- och skyddsbedömning. Vid sociala resor eller resor för enskild inskriven genomför vi risk- och skyddsbedömning och om övernattande resa godkänns av placerande socialtjänst tar vi alltid kontaktuppgifter till den person dit den placerade ska.

Alla våra dörrar är alltid låsta så att ingen obehörig kan ta sig in. Personalen har, liksom de inskrivna, bärbart gps-larm på sig och vi är aldrig ensamma vid nya kontakter, oavsett om det är inskrivning eller råd-och stödsamtal.

Vi har rutiner för hur personalen ska agera vid hot och våld mot boende och det finns alltid personal på plats under kontorstid som har kunskap om hot och våld.

Vi har haft genomgång med räddningstjänsten i våra lokaler och 112 är informerande om vårt skyddade boendes adress så att de vet att det är just ett skyddat boende om polis eller ambulans larmas, dels för att utryckning ska kunna komma in, men även för att de ska känna till att det kan finnas en hotfull förövare på plats.