Utbildning

Malva erbjuder alla kommuner som placerar i vårt skyddade boende utbildning i våld i nära relation. Utbildningen kan ske digitalt eller på plats genom att vår föreläsare kommer till er. I utbildningen delar vi med oss om vår kunskap om relationsvåld och hur vi kan arbeta tillsammans med de personer som är våldsutsatta.

Kontakta oss på 0157-12010 för mer information.

Personalens utbildning och erfarenhet

Vår personal är beteendevetare och behandlingsassistent med erfarenhet från socialtjänsten, missbruksvård, psykiatri och HVB för ungdomar. Personalen har även vidareutbildning inom juridik, våld i nära relation, stöd- och behandlingsmetoder, kris och trauma, barnkonventionen samt ACT/KBT. Vi erbjuder även stresshantering, meditation och qigong. Som extra stöd till personer som behöver mer behandling kan vi ta in terapeut.

All personal har självklart kontinuerlig handledning.