IOP/Upphandling

Kvinnojouren Malva har ett IOP (Idéburet offentligt partnerskap) med Flens kommun gällande öppna råd- och stödsamtal.

Vi har upphandling för skyddat boende med 4 kommuner.