Tillstånd för skyddat boende

Enligt SKR ska skyddat boende föras in i socialtjänstlagen som en insats för den som behöver stöd och skydd till följd av hot, våld eller andra övergrepp.

Det ska krävas tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att få bedriva ett skyddat boende, vilket inte behövs i dag. Barnens rättigheter ska stärkas. I stället för att betraktas som medföljande till en förälder ska barn få ett eget ärende hos socialtjänsten, med rätt till stöd och uppföljning. Barn ska också få gå i förskola och skola på ny ort.

Lagändringarna föreslås träda i kraft under 2023.

Malva följer arbetet med tillståndskrav och vi är positiva till att krav införs och, framförallt, att barnens rättigheter blir bättre.

Malva kommer söka tillstånd när det blir möjligt och vi har ingen oro för att inte klara av kraven för tillstånd.

Inför tillståndskravet arbetar vi med utveckling av vårt kvalitetsledningssystem. Vi kommer uppdatera information gällande tillstånd kontinuerligt.