Prevention

För varje år ökar våld i nära relation. Det är ett omfattande problem i Sverige och världen. För att minska våld, lidande och död krävs att fler och fler känner till våld, dess konsekvenser och hur våld etablerar sig. Vi på Malva kan hjälpa till med detta. Ett av våra viktigaste uppdrag är att arbeta opinionsbildande och med det förebyggande arbetet. Vi ska självklart stödja och skydda de som redan är utsatta för våld, men för att vi ska kunna stoppa den negativa utvecklingen och för att våld ska uppmärksammas i tid behöver vi förebygga.

Vi arbetar med information och utbildning till allmänhet, skolor, arbetsplatser och organisationer. I den mån vi kan och när det är möjligt är vi även med i media, som tidning och lokal-TV för att sprida information eller uppmärksamma om vi har specifika arrangemang till allmänhet.

Tillsammans kan vi stoppa våld i nära relation är! Tillsammans minskar vi lidande och risken för att kvinnor och tjejer dödas!

På vår hemsida, vår Facebook och på Instagram lägger vi kontinuerligt upp information om våld i nära relation, om utvecklingen kring relationsvåld, om det som är positivt och negativt. Anledningen till detta är att skapa insyn i hur våld i nära relation fungerar och hur det ser ut i Sverige och lokalt i Flen. Vi vill öka kunskap men även öka möjligheten att den som är våldsutsatt får rätt stöd, hjälp och förståelse.

Information

Boka in oss till din förening, skolklass, arbetsplats eller kompisträff så kommer vi och informerar om våld i nära relation, vår verksamhet och arbete och hur läget kring relationsvåld ser ut. Vi sprider ut informationen över flera delar och ger en inte så djupgående information men som ändå ger en bra uppfattning om hur våld i nära relation ser ut och fungerar och vilket stöd som går att få.

Vid information till barngrupper och skolklasser pratar vi om:

  • Våld i nära relation
  • Kroppen
  • Samtycke
  • Sex och porr
  • Internet och grooming
  • Bilder och delning
  • Stöd och hjälp

SJÄLVKLART ÅLDERSANPASSAR VI INNEHÅLLET.

Finns önskemål om viss inriktning på informationen så ordnar vi det. Informationen tar ca en timme med möjlighet till frågor och kortare diskussioner. Vi kan anpassa tiden om det behövs.

Utbildning

Jobbar du med människor? Är du kanske chef och vill veta mer om hur våld i nära relation påverkar en utsatt medarbetare? Vill du veta hur du ska bemöta barn och ungdomar gällande relationer, sex och porr? Vill du som rektor eller lärare att dina elever ska få fördjupad kunskap om våld i ungas relationer och hur det är att vara barn i en familj med våld?

Om du sitter som utbildningsansvarig vid en skola som erbjuder vuxenutbildning inom människovårdande yrken kan vi vara de som står för utbildningen inom just våld i nära relation.

Vi på Malva arbetar dagligen med våld i nära relation. Vi ser hur våldet utvecklas och hur de utsatta påverkas. Vi vet hur mycket barnen som lever i familjer med våld känner till och hur deras oro påverkar vardagen och vi vidareutbildar oss själva kontinuerligt för att vara uppdaterade.

Vi skräddarsyr utbildning till den grupp du vill att vi träffar. Det kan handla om fördjupning i vissa delar inom våld i nära relation, att hålla en arbetsgrupp uppdaterad på hur relationsvåldet utvecklas och påverkar och nya tankar om bemötande och bearbetning.

Är du chef för socialtjänsten i en kommun som har placering i vårt skyddade boende så kommer vi gärna till er arbetsgrupp och utbildar inom våld i nära relation. En utbildning ser vi gärna att det finns ordentligt med tid avsatt för. Det väcker mycket att få kunskap om våld i relationer och det behöver avsättas tid för samtal, reflektion och frågor. Vi kan finnas hos er en hel dag om det är det upplägget som är aktuellt. För kostnad för utbildning, kontakta oss!

Föreläsning

Vi på Malva arrangerar ibland föreläsningar. Det kan vara olika upplägg och olika innehåll dels utifrån det som är aktuellt och utifrån om vi fått vissa önskemål. En föreläsning går lite mer på djupet än en informationsträff men det är ingen utbildning och vänder sig inte enbart till en specifik grupp. Vid våra föreläsningar är alla, både allmänhet och företagare välkomna.

Önskar du att vi genomför en föreläsning för en specifik grupp så ser vi till att lösa det. Det kan handla om en planeringsdag på en arbetsplats eller vid ett månadsmöte hos en förening. Vi kan även genomföra föreläsningar om det finns en grupp som önskar mer kunskap om ett specifikt ämne, kanske tonårsföräldrar eller föräldrar till killar. Vi ger er kunskapen som behövs för att bättre möta barn, ungdomar och vuxna utsatta för relationsvåld eller som behöver rätt stöd för att inte hamna i våld.

Tiden för en föreläsning kan anpassas men eftersom det är en mer djupgående information räknar vi alltid med att tid behövs eftersom känslor väcks.

Föräldragrupper

Är du förälder till små barn, till skolbarn eller till ungdomar och behöver prata med andra föräldrar och även få stöd i att prata med dina barn och unga kan vi på Malva hjälpa till. Att prata med barn och unga om kropp, samtycke, våld, sex och relationer kan vara svårt. Vi sätter ihop ett antal träffar med olika teman där vi i en trygg grupp informerar, pratar och byter erfarenheter och tips.

Vi kan anpassa innehållet och upplägget efter önskemål.

Kontakta vår föreläsare och preventionssamordnare Maria på maria@kvinnojourenmalva.se eller 0157-12010 för att få veta mer.