Volontär

Vill du hänga med ett härligt gäng och stötta vuxna, ungdomar och barn på olika sätt?!

Som volontär hos Malva hjälper du till i vår verksamhet. Det kan handla om att träffa de som bor i vårt skyddade boende, att vara som en ”kompis” till de som tvingats lämna hela sitt liv, att kunna ta en promenad för att visa runt i Flen eller vara i boendet och leka, pyssla eller baka med barnen medan mamma får ta en dusch i lugn och ro. Att finnas som stöd till de som bor hos oss kan vara både att vara i boendet för alla, både barn och vuxna eller att bli kontaktperson till en specifik inskriven.

Du hjälper även till som volontär genom att finnas med och visa upp Malva och vår verksamhet utåt. Detta kan vara när vi själva arrangerar aktiviteter eller att finnas med på marknader, dela ut reklam eller se till att våra broschyrer och visitkort finns tillgängliga för allmänhet.

Volontärer hjälper oss även genom att vara på fritidsgårdar eller sitta i vår chatt.

Vi tar tillvara på våra volontärers intressen och ideér och uppmuntrar eget driv och ett bra samarbete mellan volontärer och med oss personal. Kommer förslag på aktiviteter eller hur vi kan synas säger vi sällan nej. Som volontär i Malva har du inflytande i volontärskapets utformning och innehåll.

Alla volontärer i Malva kommer först på en intervju och behöver när man blir godkänd som volontär lämna in utdrag från belastningsregistret

Vi utbildar alla volontärer i grundkunskap om jourarbete, bemötande och relationsvåld. För de som vill chatta utbildar vi i chattbemötande samt i hur chattverktyget fungerar. Vi handleder våra volontärer och ser till att vidareutbilda alla, antingen genom att delta i externa utbildningar/konferenser eller genom att ta in föreläsare.

En gång i månaden har vi volontärmöten, både med personal och enbart volontärer. Vi förväntar oss att du som volontär kan avsätta minst 5 timmar i månaden.

Är du intresserad av att komma i direktkontakt med våra volontärer gör du det enklast på volontar@kvinnojourenmalva.se