Historia

 • 2008 – Den ideella föreningen Kvinnojouren Malva bildas
 • 2009 – Verksamhet med telefonjour startas den 8 mars
 • 2009 – Avtal med Flens kommun där Malva ska avlasta kommunen genom att ge stödjande samtal med 20 kvinnor per år
 • 2010 – Deltidsanställd personal finns tillgänglig under vardagar
 • 2010 – Malva får ett eget kontor
 • 2011 – Skyddat boende med plats för två kvinnor
 • 2017 – Ytterligare en anställd personal
 • 2018 – Tjejjouren Malva startas
 • 2019 – Namnbyte till Kvinno- och ungdomsjouren Malva
 • 2019 – Samtal med Flens kommun gällande möjligheten till ett IOP påbörjas
 • 2020 – Ändrar boendeform från externa lägenheter med två platser till kollektivt boende med tre platser
 • 2020 – Killjouren Malve startas och namnbyte görs till Kvinnojouren Malva
  Tjejjouren Malva och Killjouren Malve samtidigt som personal som enbart arbetar med ungdomsverksamheten anställs
 • 2021 – Malvas preventiva och informativa arbete utökas
 • 2022 – Boende utökas till 4 platser genom en extern lägenhet där även våldsutsatta män, personer med missbruk samt husdjur kan ta emot
 • 2022 – För att öka inkludering ändras Tjejjouren och Killjouren till Ungdomsjouren Malva-Malve
 • 2022 – Boendestödjare anställs
 • 2022 – Kontoret får nya lokaler
 • 2022 – Beslut om IOP mellan Socialförvaltningen i Flen och Malva tecknas. IOP innefattar råd- och stödsamtal
 • 2022/2023 – Säkerheten i boende och kontor ökas ytterligare
 • 2023 – Ökad trygghet genom dygnet runt personal