Malvas anställda

Malva har två fast anställd personal, Maria och Petra.
Personalen driver det dagliga arbetet och fördelar råd- och stödsamtal
mellan sig både för de som kommer på öppna samtal
och de som bor i skyddat boende.

maria

Verksamhetsansvarig Maria är beteendevetare och coach och har erfarenhet från utredningsarbete på socialtjänsten. Maria är preventionsansvarig och föreläsare. Hon är även barnansvarig och ser till att alla barn i Malvas skyddade boende får sina behov tillgodosedda.

Kontakta Maria

maria@kvinnojourenmalva.se

Petra är behandlingsassistent och har över 20 års erfarenhet i arbete med människor.
Petra har ett större ekonomiskt och administrativt ansvar
och samordnar situationen för kvinnor i Malvas skyddade boende.

Malva har även personal som arbetar som boendestödjare
samt med ungdomsjouren.