Malvas Styrelse

Enligt Malvas stadgar ska ordförande alltid vara en kvinna
men det kan ingå män i styrelsen.

Styrelsen består av:

  • Christina Sundquist – ordförande
  • Jonas Lindeberg – vice ordförande
  • Siri Johannessen – ledamot
  • Inger Berglund – ledamot/ekonomiansvarig
  • Maria Myrberg - ledamot
  • Mia Sellgren – suppleant
  • Malin Uddin – suppleant

I februari varje år har Malva årsmöte då ny styrelse beslutas.
Varje månad genomförs styrelsemöten där styrelsen och anställda är med.

Kontakta styrelsen

styrelse@kvinnojourenmalva.se