Malvas Verksamhetsdokument

Enligt Malvas stadgar ska ordförande alltid vara en kvinna
men det kan ingå män i styrelsen.

Styrelsen består av:

I februari varje år har Malva årsmöte då ny styrelse beslutas.
Varje månad genomförs styrelsemöten där styrelsen och anställda är med.

Kontakta styrelsen

styrelse@kvinnojourenmalva.se