Barn som upplever våld

Vart tionde barn (eller ca 2 barn i varje skolklass) lever i en familj där våld mellan de vuxna förekommer. Att uppleva våld innebär att veta att våld förekommer även om barnet inte är direkt i närheten eller ens hemma när våldet sker. Barn som lever i familjer med våld blir tvungna att hantera sin vardag och barnen kan välja att inte vara hemma för att slippa se och höra vad som händer i hemmet. Inte desto mindre upplever de våldet.

Samtalen är kostnadsfria. Hos Malva kan du ha samtal i den omfattning och under den tid som du själv önskar och som vi kommer överens om.

Även utan att bli tillsagd vet barnet tidigt att detta är en familjehemlighet och barnet lär sig att kontrollera våldet och skydda både sig själv och den utsatta föräldern. För barn i dessa familjer finns sällan någon trygghet, de vuxna som ska stå barnet närmast är som våldsutövare inte att lita på och har som våldsutsatt svårt att orka ta in barnets behov. Barnet blir dubbelt utsatt och lär sig tidigt ljuga och ta hand om syskon för att underlätta för familjens vardag. Många barn gör försök att prata med en vuxen i till exempel skolan och vuxna behöver i större utsträckning våga lyssna och orka ta hand om barnets berättelse och mående. Ett barn som inte blir lyssnat på slutar att berätta och barnet blir återigen sviken av vuxna.

Barnen som lever i familjer med relationsvåld lever ofta med skräcken att den utsatta föräldern kanske inte lever i morgon och många barn gömmer knivar i hemmet för att minska risken för skada.

Barn som upplever våld i hemmet har ökad risk för att drabbas av både fysisk och psykisk ohälsa.

Tyvärr är det inte ovanligt att barnmisshandel förekommer i de familjer där våld mellan vuxna finns.

DET ÄR ALDRIG ETT BARNS FEL ATT VÅLD FÖREKOMMER! Barn har ett behov av att förstå sin situation vilket leder till att de kan lägga skuld på sig själva för det våld som förekommer.