Barnfridsbrott

Den 1 juli 2021 trädde en ny lag i kraft – barnfridsbrottet. Lagen innebär att det är straffbart att låta ett barn bevittna våld i hemmet och syftet med lagen är att stärka skyddet för barn som bevittnar våld mellan vuxna i hemmet.

Barnet blir målsägare och har rätt att få sin sak prövad i rätten. Det finns dock inget krav på att barnet själv behöver förstå att det som händer är ett brott eller att barnet själv kan ge uttryck för sin upplevelse. Med andra ord kan även små barn skyddas av barnfridsbrottet så länge det finns vuxna som ser till att barnets situation prövas.

Barnet har rätt till målsägarbiträde och kan få brottsskadeersättning. Barnfridsbrottet ingår i grov fridskränkning.