Stöd till barn och ungdomar

Barn

Barn och unga som upplever våld i familjen far illa. Barnen märker mycket mer än vuxna förstår och barnen behöver hjälp att reda i tankar och känslor. Malva erbjuder åldersanpassade samtal som kan innehålla lek eller tejping och samtalen kan i viss mån ske enligt Trappan-modellen eller BRA.

När ungdomar själva startar kärleksrelationer ökar risken för att hamna i relationer som innehållet våld. De ungdomar som behöver stöd i sin egen relation kan få detta hos ungdomsjouren Malva-Malve.