Back to Top


Telefon: 0157-120 10

Telefontid: Måndag - Fredag 8 - 16

Så här kan du få hjälp


Är det akut fara ring alltid 112


Ring till Kvinnojouren Malva 0157-120 10

Den statliga Kvinnofridslinjen, 020 – 50 50 50 har öppet dygnet runt, året runt. Där svarar specialutbildad personal på alla sorters frågor om kvinnofrid. De har också tillgång till tolkar på de flesta språk. Kvinnofridslinjen har databaser med exakta uppgifter om var lokal hjälp finns att få i hela Sverige. Samtalen är gratis och registreras inte på telefonräkningen.

Barn

Barn har laglig rätt att få hjälp då det förekommer våld i hemmet eller i familjen. Ta kontakt med socialtjänstens mottagningsgrupp i din hemkommun. Vi på Malva jobbar alltid för att sätta barnen i fokus och vid en placering på vårat skyddade boende så blir barnet tilldelad en kontaktperson som jobbar för att barnet ska känna sig tryggt. Vi erbjuder alla barn som har behov av det Trappansamtal.


Flens kommun: Under kontorstid kan du ringa till kommunväxeln, 0157 - 43 00 00, fråga efter socialtjänstens mottagningsgrupp.

http://www.flen.se

Social beredskap i Flen

Vid akut fara ring alltid polisen på telefon 112. I Flens kommun finns social beredskap på kvällar, nätter och helger, polisen hjälper till med den kontakten

Männen som slår

Vi hänvisar till Stopp - Samverkan mot våld i nära relationer - på tel: 016 - 710 21 33.

Barn

Barn har laglig rätt att få hjälp då det förekommer våld i hemmet eller i familjen. Ta kontakt med socialtjänstens mottagningsgrupp.