Back to Top


Telefon: 0157-120 10

Telefontid: Måndag - Fredag 8 - 16

Det här är Malva

  • Kvinnojouren Malva startades 2008 som en ideell förening.

  • Malva består av:  Utbildad personal, jourkvinnor och styrelse.

  • Föreningen är en icke vinstdrivande förening som är politiskt och religöst obunden

  • Malva är medlem i Unizon som är Sveriges riksförbund för kvinno/tjejjourer

  • Vi är medlem i Sörmlands länsförening för kvinno/tjejjourer


Kvinnojouren Malva värnar om ett jämställt samhälle där alla ska ha samma rättigheter