IDAG ÄR FÖRSTA DAGEN PÅ RESTEN AV DITT LIV!

Lever Du eller en närstående med våld i nära relation?
Att leva med våld i sin vardag handlar inte enbart om att bli slagen. Våldet kan lika gärna vara psykiskt, materiellt, ekonomiskt, socialt eller sexuellt.

Kvinnojouren Malva:

  • arbetar för utsatta kvinnor som lever i våldsrelationer
  • kan erbjuda stödsamtal, stöd och medverkan vid kontakt med socialtjänst, polismyndighet, läkarbesök, advokatkontakter och kan även följa med som stöd vid rättegång
  • hjälper till med kontakter till skyddat boende och har samarbete med kvinnojourer i hela landet
  • är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden
  • är medlem i Unizon
  • är medlem i Sörmlands Tjej- och Kvinnojourers Länsförening
  • Kvinnojouren Malva värnar om ett jämställt samhälle där alla ska ha samma rättigheter.
  • Anställd personal går att nå måndag – fredag mellan 08.00- 16.00, på telefon 0157 – 120 10
  • Även Du kan hjälpa till genom att vara stödmedlem i Kvinnojouren Malva. För att bli stödmedlem är det viktigt att du anger ditt namn och din adress vid inbetalning på bankgiro 357-3730 (Sörmlands Sparbank).

Vill du skänka en gåva?
Gör din inbetalning på bankgiro 357-3730 (Sörmlands Sparbank). Ange ditt namn och din adress.

Har du ett företag som vill vara med och sponsra Kvinnojouren Malva?
Kontakta oss via info@kvinnojourenmalva.se så hör vi av oss.

Kan du tänka dig att bli volontär eller kontaktperson i jouren?
Ju fler vi är desto mer kan Kvinnojouren Malva göra för våldsutsatta kvinnor i vår kommun.

Kontakta Kvinnojouren Malva i Flen
Telefonnummer 0157-120 10
E-post: info@kvinnojourenmalva.se

 Kvinnojouren Malva, Email: info@kvinnojourenmalva.se